พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าหมอชิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มจำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่ง ป้องกันฉวยโอกาสเอาเปรียบ ปชช.ช่วงเดินทาง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าบริเวณสถานีขนส่งช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจำนวนมาก ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และจากการตรวจสอบยังไม่พบการเอารัดเอาเปรียบ หรือขายสินค้าเกินราคา แต่ก็ได้กำชับเรื่องการติดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจน และให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน ได้เปิดจุดรับข้อร้องเรียนที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 บริเวณประตู 4 เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ หากโดนเอารัดเอาเปรียบหรือราคาสินค้าราคาสูงกว่าปกติ ซึ่งภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 จะมีร้านค้าสหกรณ์ขนส่งจำหน่ายอาหารในราคายุติธรรมที่ 25-30 บาท โดยราคาไม่ได้แตกต่างจากปีก่อน