หม่อมอุ๋ย คาด ศก.Q4 โต 3% Q1/58 เกิน 4%

หม่อมอุ๋ย คาด ศก.Q4 โต 3% Q1/58 เกิน 4%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'หม่อมอุ๋ย' เผย รัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ความเชื่อมั่นฟื้น ดัน จีดีพี ไตรมาส 4 ขยายตัว 3% ไตรมาส 1 ปีหน้า โตเกิน 4% ยันดูแลราคาสินค้าเกษตรเต็มที่ ปรับสัดส่วนเงินนำส่งกองทุนน้ำมัน ทำราคาหน้าปั๊มลด

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาว่า การดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน นั้น มีปัจจัย 3 ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุน และงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐที่ได้มีการผลักดันให้มีการเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 732,000 ล้านบาท และมั่นใจว่าในสิ้นปีนี้จะผลักดันการเบิกจ่ายให้อยู่ที่ในระดับ 800,000 ล้านบาท ขณะที่การบริโภคภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชน ก็ปรับตัวดีขึ้นตามเช่นกัน โดยมีอนุสงค์มาจากการอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 ที่มีปัญหาความล่าช้ามาก่อนหน้านี้ ทำให้มีการเบิกจ่ายและการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น จึงทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 3 ขณะที่ปี 2558 ในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้เกินกว่าร้อยละ 4 และทั้งปีจะขยายตัวได้ที่ประมาณร้อยละ 4.5

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะเรื่องข้าวที่ผ่านมานั้น ได้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือและชดเชยให้กับชาวนาในการชะลอการขายข้าวเพื่อทำให้ราคาข้าวไม่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ยังมีการหารือกับฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงการค้าแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G2G ในการระบายข้าวรวมกว่า 1.2 ล้านตันที่ผ่านมา ขณะที่การดูแลเรื่องยางพารานั้น ก็ได้มีการจ่ายเงินชดเชยในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาภาระราคาตกต่ำ รวมไปถึงติดต่อกับประเทศคู่ค้าเพื่อให้มีการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนในการจัดตั้งโรงงานแปรรูป ทั้งนี้ เชื่อว่า ในปีหน้าจะทำให้ราคายางปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ได้ ส่วนมันสำปะหลังและอ้อย รวมถึงน้ำตาลนั้น มีคณะกรรมการในการดูแล ขณะที่ด้านการจัดการพลังงานนั้น ก็ได้มีการปรับอัตราราคาพลังงานให้มีความเหมาะสมโดยลดการอุดหนุนในส่วนของก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ที่มีต้นทุนสูง ซึ่งทำให้ปัจจุบันอัตราส่วนในเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น กลับมาเป็นบวกได้และราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเป็นที่น่าพอใจในการดำเนินงานของรัฐบาล