ธนารักษ์เล็งแจกที่ 1.3 ล้านไร่

ธนารักษ์เล็งแจกที่ 1.3 ล้านไร่
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมส่งมอบที่ดินราชพัสดุ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำที่ดินไปจัดสรรให้กับประชาชนยากไร้ได้ทำกิน จำนวน 1.3 ล้านไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.ที่ดินราชพัสดุว่างเปล่าที่ได้รับคืนมาแล้วจากส่วนราชการ จำนวน 318 ไร่ และ 2.ที่ดินราชพัสดุที่เป็นกรณีโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ต้องรอการพิสูจน์สิทธิจำนวน 1.3 ล้านไร่

นายนริศกล่าวว่า ในส่วนที่ดินว่างเปล่า ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการขอให้ส่งคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 8 แปลง จำนวนกว่า 1,800 ไร่ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกจำนวน 446 แปลง เนื้อที่กว่า 7,800 ไร่ กำลังรอการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม หลังจากมีตอบกลับมาเพียง 2 แปลงจำนวน 318 ไร่

นายนริศกล่าวว่า กรณีกรณีโต้แย้งสิทธิที่ราชพัสดุ ซึ่งประชาชนโต้แย้งเกี่ยวกับการประกาศพื้นที่สงวนหวงห้ามว่า เป็นการประกาศภายหลังที่ประชาชนถือครองที่ดิน ต้องมีการพิสูจน์สิทธิเพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างประชาชนกับรัฐบาล โดยเรื่องนี้กรมธนารักษ์ได้มีการตั้งกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุขึ้นมาเป็นการเฉพาะตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ล่าสุดมีการพิสูจน์สิทธิไปแล้ว 2,900 แปลง คิดเป็นเนื้อที่เกือบ 3 หมื่นไร่ ยังคงเหลือสถานะที่ต้องพิสูจน์สิทธิอีก 1.21 แสนแปลง (งาน) เนื้อที่กว่า 1.1 ล้านไร่

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!