หม่อมอุ๋ย ชู 3 แนวทางช่วยเหลือชาวนา

หม่อมอุ๋ย ชู 3 แนวทางช่วยเหลือชาวนา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ม.ร.ว.ปรีดิยาธร' ชู 3 แนวทางช่วยเหลือชาวนา พร้อมดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ในไทย คาด 2-3 ปี สร้างครบ 8 แห่ง ลั่น รัฐบาลพร้อมยกระดับเกษตรกร รับมือเศรษฐกิจในอนาคต

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาว่า รัฐบาลมี 3 แนวทางในการช่วยเหลือชาวนา คือการสนับสนุนการปลูกอ้อยแทนข้าวในพื้นที่ใกล้โรงงานที่ขาดแคลน รวม 7 แสนไร่ สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นแทนข้าวและการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ปลูกในพื้นที่เหมาะสมโดยจะเริ่มในฤดูกาลผลิตนาปี ปี 2558 จำนวน 10 ล้านไร่ ขณะที่การแก้ไขปัญหาราคายางพารา จะสนับสนุนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น โดยทางรัฐบาลได้เจรจากับกลุ่มนักธุรกิจผลิตยางรถยนต์จากประเทศจีนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย 8 โรง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 1 โรง และคาดว่าในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้าจะสามารถดำเนินการได้ครบ และจะทำให้ความต้องการใช้ยางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ล้านตันต่อปี หรือประมาณร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 14

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้เกษตรสวนยางเปลี่ยนจากการปลูกยางเป็นพืชชนิดอื่นแทน โดยทางรัฐบาลจะจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้เกษตรกรรายย่อย รายละไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อเป็นการลดปริมาณยางอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย” สัมมนาเชิงวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยระบุว่า ภาครัฐพร้อมยกระดับเกษตรกรจากที่เป็นผู้ผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบทางการเกษตรแปรรูปไม่เป็น ทำการตลาดไม่เป็นให้เป็นเกษตรให้สามารถแปรรูปเป็น สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะเศรษฐกิจการเกษตรได้เปลี่ยนไปมาก จากเกษตรเพื่อยังชีพเป็นการเกษตร เพื่อการค้า จึงจำเป็นต้องทำการเกษตรให้มีต้นทุนที่เหมาะสมสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาสินค้าเกษตรที่มีอยู่ขณะนี้ทางรัฐบาลได้พยายามแก้ไขโดยเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า อย่าให้การเมืองเข้ามาครอบงำการทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะสื่อสารข้อเสนอแนะนโยบายและแผนงาน ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ยั่งยืน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!