ณรงค์ชัยเผยสถานะกองทุนน้ำมันดีขึ้น

ณรงค์ชัยเผยสถานะกองทุนน้ำมันดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยสถานะกองทุนดีขึ้น หลังเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มช่วงน้ำมันลง ระบุสภาพคล่องวันละ 189 ล้านบาท/วัน

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ผลจากการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนยังทำให้กองทุนมีสภาพคล่องประมาณวันละ 189 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 149 ล้านบาทต่อวัน คิดเป็น 1,196 ล้านบาทต่อเดือน จากเดิมมีรายรับประมาณ 4,487 ล้านบาทต่อเดือน เป็นประมาณ 5,683 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับฐานะสุทธิเงินกองทุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ประมาณ 14,230 ล้านบาท

นายณรงค์ชัย ยังกล่าวว่า กบง. ยังรับทราบนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบกำหนดอัตราเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทารีฟ) สำหรับปี 2558 ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์ 2.หลักการ และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (พีดีพี 2015) และ 3.กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง กบง. มีภารกิจจะต้องดำเนินการในรายละเอียดเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นตามนโยบายต่อไป