พาณิชย์ไฟเขียวปรับขึ้นราคานมกล่อง

พาณิชย์ไฟเขียวปรับขึ้นราคานมกล่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในไฟเขียวนมกล่องปรับราคาขึ้น หลังมติ ครม. ให้รับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีก กก.ละ 1 บาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้านม ได้เห็นชอบในการปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 1 บาท หรือจากเดิมราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 19 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตที่สูงและไม่ได้ปรับราคาน้ำนมดิบมานานถึง 3 ปี โดยการปรับราคาน้ำนมดิบครั้งนี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตผู้ในประกอบการปรับเพิ่มตามไปด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการปรับราคาผลิตภัณฑ์นมในตลาดได้ ราคามีหลายอัตราตามขนาดความจุของกล่อง หรือกระป๋อง โดยนมกล่องขาดความจุ 250 ซีซี จะปรับราคาขึ้นเพียง 1 สตางค์ต่อกล่องเท่านั้น