พาณิชย์ตรวจเข้มธุรกิจตั้งใหม่ทุนเกิน5ล้าน

พาณิชย์ตรวจเข้มธุรกิจตั้งใหม่ทุนเกิน5ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจเข้มธุรกิจตั้งใหม่ทุนเกิน 5 ล้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดในการรับจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้มากขึ้น กรมฯ จึงออกคำสั่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด โดยกำหนดให้เริ่มบังคับใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่จัดตั้งใหม่และมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยืนยันได้ว่ามีการชำระเงินลงทุนตามที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่มทุนจริง ซึ่งจะมีผลต่อผู้ยื่นจดทะเบียนตั้งใหม่ เพียงประมาณร้อยละ 4 ของผู้ยื่นขอจดทะเบียนทั้งหมด หรือ 2,500 รายต่อปี โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่จัดตั้งให้ได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs)

อย่างไรก็ตาม ในการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ กรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!