รัฐจัดเก็บรายได้2ด.แรกงบปี58แตะ3.35แสนล.

รัฐจัดเก็บรายได้2ด.แรกงบปี58แตะ3.35แสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยรัฐจัดเก็บรายได้ 2 เดือนแรก งบปี 58 แตะ 3.35 แสนล. สูงกว่าเป้า 2%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557) จัดเก็บได้ 335,911 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการณ์ตามเอกสารงบประมาณ 6,490 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษียาสูบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ที่สูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การบริโภคภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงดังกล่าว