เยอะจัด! เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ "ซานต้าบิ๊กตู่" อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

เยอะจัด! เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ "ซานต้าบิ๊กตู่" อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

เยอะจัด! เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ "ซานต้าบิ๊กตู่" อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล ธันวาคม 2557 และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล ธันวาคม 2557 และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน จำนวน 8 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดงานร่วมทำบุญปีใหม่ มอบความสุขแก่คนไทย น้อมใจถวายในหลวง ในวันที่ 20 - 21  ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลนครนนทบุรี โดยดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี กรมพลาธิการทหารบก และภาคเอกชน เช่น ปตท. เป็นต้น จัดกิจกรรมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การบริการต่าง ๆ กับประชาชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก

2. จัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2557 รวม 7 วัน โดยร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่       ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกแผนก ทุกสาขาทั่วประเทศ ประมาณ 12,800 สาขา รวมทั้งร้านค้าส่งค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยลดราคาสินค้าสูงสุดร้อยละ 70 เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

3. Thailand Online Mega Sale 2015 ในวันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2557  โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพันธมิตรจัดกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์  www.ThailandMegaSale.com  เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาพิเศษ โดยลดราคาสินค้าร้อยละ 20 - 90

4. Thai Commerce Store ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  อาทิ สินค้า OTOP, Organic, Halal, GI (สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) และ Fair-trade (การค้าที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย) และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์  (www.thaicommercestore.com) โดยมีร้านค้า     เข้าร่วม 1,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ

5. จัดงานเปิดระบบ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เปิดตัวเว็บไซต์ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านภาษีศุลกากร กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ ณ จุดเดียว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก่อนจะเชื่อมโยง “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย”    ไป “คลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน” ภายในปี 2558 พร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. จัดกิจกรรมซื้อขายเพิ่มสภาพคล่องของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  โดยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับเวลาเปิดตลาดให้เร็วขึ้นเป็น 08.00 น. และ   จัดกิจกรรมลดค่าธรรมเนียมลง 15 บาท/สัญญา เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และลดภาระของบริษัทสมาชิก (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.58)

7. จัดกิจกรรมมอบความสุขปีใหม่ด้วยบริการจากใจให้แก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2557 โดยขยายเวลาให้บริการการขอหนังสือรับรองเพื่อนำไปใช้ประกอบพิธีการศุลกากรได้ทันความต้องการของผู้ประกอบการ

8. จัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และสนับสนุนค่าธรรมเนียมยื่นในการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 –  กรกฎาคม 2558 โดยจัดหน่วยบริการให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 8 ครั้ง  ในจังหวัดเป้าหมาย รวม 16 จังหวัด และสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ร.อ.นพ.ยงยุทธ แถลงอีกว่านอกจากนี้ ครม.ยังมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 1. กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 จำนวน  69 โครงการ

ประกอบด้วยด้านนโยบายและแผน จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและด้านการขนส่งทางบก จำนวน  33 โครงการ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก จำนวน 11 โครงการ  กรมทางหลวง จำนวน 11 โครงการ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 โครงการ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 3 โครงการ และบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน  3 โครงการ

ด้านการขนส่งทางราง จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ

ด้านการขนส่งทางน้ำ จำนวน  18 โครงการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า จำนวน 3 โครงการ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 15 โครงการ

ด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 2 โครงการ

ร.อ.นพ.ยงยุทธแถลงต่อว่า 2. ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ที่สำคัญ ได้แก่  2.1 กรมการขนส่งทางบก (1) เปิดให้จองทะเบียนรถออนไลน์ เพื่ออำนวยสะดวกประชาชนในการจองทะเบียนรถ (2) ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน

(3) Smart Driver Model นำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถในรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 60 คัน (4) จักรยานยนต์สาธารณะปลอดภัยเป็นมิตร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม (5) รถตู้โดยสาร ใส่ใจบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถโดยสารสาธารณะ                   ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและเก็บค่าโดยสารในอัตราที่ทางราชการกำหนด

2.2 กรมทางหลวง (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ -ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. (2) โครงการจัดทำช่องจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนและสนับสนุนการท่องเที่ยว/ การออกกำลังกาย ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่  นครนายก พังงา และมุกดาหาร)

2.3 กรมทางหลวงชนบท (1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (จาก ถนนนนทบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกถนนราชพฤกษ์) โดยเร่งรัดให้เปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตามสัญญาจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558 (2) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านหน้าโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2558 จะดำเนินการ จำนวน 100 แห่ง

2.4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อม ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 00.01 น.  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. (2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงปีใหม่ 2558 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่กำหนด

2.5 บริษัท ขนส่ง จำกัด (1) จัดพื้นที่บริการสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) โดยจัดผังที่นั่งสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) จำนวน 10 ที่นั่ง ด้านหน้ารถโดยสาร [รถโดยสารหมวด 4 ข (ปรับอากาศ 2 ชั้น)] สายกรุงเทพฯ-นครพนม และสายกรุงเทพฯ-สกลนคร เพื่อให้สุภาพสตรีมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

2.6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI บนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 เส้นทาง

2.7 การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตั้ง CCTV บน Lady Car ขบวนรถสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง

2.8 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขยายเวลาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ 2 ชั่วโมง ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อเนื่องวันที่ 1 มกราคม 2558 คือ จากเดิมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. ขยายเป็น 06.00 – 02.00 น.

2.9  กรมเจ้าท่า (1) โครงการชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (2) โครงการร่วมรักษ์แม่น้ำ กำจัดผักตบชวาเพื่อประชาสุขใจ ดำเนินการในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี แม่น้ำน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี และแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุมทรสาคร คาดว่าจะกำจัดผักตบชวาได้       175,000 ตัน

2.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน เพื่อมอบเงินทุนสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

2.11 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารอีก 10 กิโลกรัม ในทุกเส้นทางการบิน (ยกเว้นเส้นทางไปสหรัฐอเมริกา) และทุกชั้นผู้โดยสาร

2.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (1) โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Airport Free WIFI)  ในท่าอากาศยาน 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) (2) พัฒนาและปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ร.อ.นพ.ยงยุทธ แถลงว่า ครม.ยังมีมติรับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ “เรียนรู้…สู่อาชีพ” ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้  1. โครงการครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีครูสอนครบชั้นและสอนตรงตามวิชาเอก 2) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน

2. โครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. โครงการอาชีวะ ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการซ่อม บำรุง รักษา อุปกรณ์ ประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และสอนอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน

4. โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และ 5. โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook