คค.เผยแผนแก้จราจรวิภาวดีรังสิต 3 ระยะ

คค.เผยแผนแก้จราจรวิภาวดีรังสิต 3 ระยะ

คค.เผยแผนแก้จราจรวิภาวดีรังสิต 3 ระยะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปลัดคมนาคม เผย แผนแก้ไขจราจรถนนวิภาวดีรังสิต แบ่งเป็น 3 ระยะ วงเงิน 470 ล้านบาท ขณะระยะเร่งด่วนปรับจุดตัดถนนใหม่

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ในเขตกรุงเทพฯ ช่วงท่าอากาศยานดอนเมือง ได้แบ่งแนวทางแก้ปัญหาเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน วงเงิน 20 ล้านบาท ระยะกลาง 1 ปี วงเงิน 300 ล้านบาท และระยะยาว 150 ล้านบาท รวม 470 ล้านบาท

โดยระยะเร่งด่วน จะปรับปรุงจุดตัดถนนวิภาวดีกับถนนเลียบทางรถไฟ (โลคัลโรด) หรือถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณสะพานกลับรถหน้าฐานทัพอากาศเพื่อช่วยระบายรถให้สะดวกมากขึ้น ยกเลิกสัญญาณไฟในจุดตัด ถนนวิภาวดี ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนเชิดวุฒากาศ เปิดเกาะกลางให้กลับรถและเดินรถเป็นวงกลมในแต่ละทางแยก และให้วนรถเป็นวงกลมเป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งหมดเริ่มจากถนนวิภาวดี ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนเชิดวุฒากาศ
         
ส่วนปัญหารถที่ออกจากสนามบินดอนเมืองได้ประสานให้ปิดทางออกประตู 6 และใช้ทางออกประตู 8 แทน พร้อมจัดระเบียบการจอดรถรับส่งบริเวณประตูสนามบินด้านถนนวิภาวดีให้ติดตั้งราวกั้นอันตรายปากประตู 4 ตลอดแนวอีก 800 เมตร และ สำหรับแผนระยะกลาง ให้ปรับปรุงทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองและสร้างทางเชื่อมสะพานข้ามแยกหลักสี่ให้วนลงถนนวิภาวดีขาเข้าได้ ส่วนระยะยาวจะแก้ปัญหาคอขวดบริเวณแยกตัด ถนนกำแพงเพชร 6 การเชื่อมต่อสะพานกลับรถ (หน้าสำนักทางหลวง 11) ให้ขึ้นดอนเมืองโทลล์เวย์ขาเข้าได้ และสร้างทางเชื่อมทางลงดอนเมืองโทลล์เวย์กับถนนวิภาวดีรังสิต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook