ไปรษณีย์ไทยแจ้งคืบหน้ารถขนส่งตกแม่น้ำกุยบุรี

ไปรษณีย์ไทยแจ้งคืบหน้ารถขนส่งตกแม่น้ำกุยบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไปรษณีย์ไทย แจ้งความคืบหน้าเหตุรถขนส่งไปรษณีย์ตกแม่น้ำกุยบุรี 14 ธ.ค. พร้อมขออภัยผู้ใช้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถขนส่งไปรษณีย์ตกแม่น้ำกุยบุรี เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาจากอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการใน
พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพังงา ได้รับความเสียหายและเสีย
สภาพ ทำให้การจัดส่งอาจไปไม่ถึงมือผู้รับปลายทาง หรือบางส่วนอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น ไปรษณีย์ไทย ต้องขออภัยผู้ใช้บริการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถนำหลักฐานการฝากส่งมาติดต่อขอตรวจสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางที่ฝากส่ง เพื่อไปรษณีย์ไทย จะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประเภทบริการไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ THP Contact Center 1545