กพช. เห็นชอบแนวทางจัดทำแผน PDP 20 ปี

กพช. เห็นชอบแนวทางจัดทำแผน PDP 20 ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพช. เห็นชอบแนวทางจัดทำแผน PDP 20 ปี รวมถึงแผนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ ฟีดอินทารีฟ

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (2558-2579) หรือ แผนพีดีพี 2015 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนแบบบูรณาการร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน โดยแผน พีดีพี 20 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วง 10 ปีแรก จะมีกรอบสัดส่วนการใช้เพลิงเชื้อในการผลิตไฟฟ้าดังนี้ ซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศร้อยละ 10-15 ถ่านหินสะอาดร้อยละ 20-25 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10-20 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 45-50 และแผนในช่วง 10 ปีหลังกรอบประมาณการจะเพิ่มขึ้นในส่วนของการซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำจากต่างประเทศเป็นร้อยละ 15-20 ถ่านหินสะอาดเท่าเดิมร้อยละ 20-25 พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 15-20 ก๊าซธรรมชาติลดลงเหลือร้อยละ 30-40 และเพิ่มนิวเคลียร์เข้าระบบร้อยละ 0-5 โดยในสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนนั้น จะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขยะ ประมาณ 500 เมกะวัตต์ เชื้อเพลิงชีวมวลประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ และมีพลังงานลมรวมทั้งแสงอาทิตย์ 

ซึ่งสัดส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนการแข่งขันส่วนของก๊าซธรรมชาติ (แอลเอ็นจี) ในอนาคต พร้อมกันนี้ กพช. ได้เห็นชอบแผนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการกำหนดราคาตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทารีฟ) FiT โดยโรงไฟฟ้าขยะที่มีการจัดการขยะแบบผสมผสานจะอยู่ที่ 2.39-3.13 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะแบบหลุมฝังกลบจะได้ 5.60 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี ขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลกำหนดฟีดอินทารีฟ ไว้ที่ 2.39 - 3.13 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ของเสียอยู่ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 2.79 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี พลังงานน้ำกำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 กิโลกรัม อยู่ที่ 4.90 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี และพลังงานลม 6.60 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 20 ปี ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้มีการอนุมัติในการประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว คือ 5.66 บาทต่อหน่วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!