สสว.เผยสถานการณ์SMEs ต.ค.57ปรับตัวดีขึ้น

สสว.เผยสถานการณ์SMEs ต.ค.57ปรับตัวดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว. เผย สถานการณ์ SMEs เดือน ต.ค. 2557 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ SMEs ในเดือนตุลาคม และช่วง 10 เดือน ปี 2557 พบว่า ภาพรวมของ SMEs ฟื้นตัวมากขึ้น จากการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะกำลังซื้อของกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง การลงทุนภาคเอกชนทั้งในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งการส่งออกสินค้า SMEs ในเดือน ต.ค. มีมูลค่า 162,368 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.64 แต่หดตัวลงจากเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39 ขณะที่ช่วง 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.) การส่งออก มีมูลค่า 1,607,939 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.49 โดยตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งการส่งออกไปทุกตลาดหลักขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 25.1 เนื่องจากมีการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่จะมีการยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) โดยสินค้าที่มีการส่งออกสูงสุด ได้แก่ พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยหมวดสินค้าสำคัญที่มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ หมวดน้ำตาล มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 102.4 ขณะที่ กิจการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ มีจำนวน 5,384 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.31 แต่หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.43 ขณะที่ช่วง 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.) มีกิจการจัดตั้งใหม่ จำนวน 51,725 ราย