พณ.พร้อมเปิดระบายข้าวครั้งที่4เกือบ4แสนตัน

พณ.พร้อมเปิดระบายข้าวครั้งที่4เกือบ4แสนตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเปิดระบายข้าวครั้งที่ 4 เกือบ 4 แสนตัน เชื่อได้ราคาดีจากความต้องการของต่างประเทศ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐได้ ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจึงได้เปิดให้มีการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ โดยจะเปิดประมูลปริมาณรวมทั้งสิ้น 398,346 ตัน จาก 84 คลังทั่วประเทศ แบ่งเป็นปลายข้าวเอวันเลิศปริมาณ 330,000 ตัน ข้าวเหนียว 52,000 ตัน ข้าวขาว 5% 12,039 ตัน และส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 25% ยืนยันว่าข้าวทั้งหมดที่นำมาเปิดประมูลเป็นข้าวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มีคุณภาพดีแน่นอน

สำหรับการระบายข้าว 3 ครั้งที่ผ่านมา สามารถระบายข้าวไปแล้วกว่า 348,836 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท และเชื่อว่าการประมูลข้าวในครั้งนี้จะสามารถระบายข้าวได้จำนวนมาก และได้ราคาที่ดี ใกล้เคียงราคาอ้างอิงพื้นฐาน (ฟลอร์ไพรซ์) ที่กำหนดไว้ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเชื่อว่าความต้องการปลายข้าวในต่างประเทศยังคงมีอยู่มาก และแม้ว่าขณะนี้ราคาปลายข้าวจะลดลงมาบ้าง แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายข้าวในครั้งนี้