ก.อุตฯส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา

ก.อุตฯส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพัฒนายางพารา พร้อมส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชี้ ราคาแตะ 65 บาท/กก. ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ คือ โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง เพราะยังมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และยังพบปัญหาถูกบางประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่าง ๆ เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ดังนั้น การเพิ่มมาตรฐานจึงสำคัญ ขณะเดียวกันจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยาง จ.สงขลา พื้นที่ 1,197 ไร่ เพื่อแปรรูปยางขั้นต้น กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าจากยางในรูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่มีเพียงยางรถยนต์ ถุงมือยาง โดยจะร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่งเสริมด้านการวิจัยให้ตรงกับความต้องการของเอกชน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจากเอกชนด้านต่าง ๆ แล้วประมาณ 170 ราย 

ทั้งนี้ นายอุดม กล่าวว่า การผลักดันให้ราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาทนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาน้ำมันดิบจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปีหน้าอยู่ที่ระดับ สมมติฐาน 93 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับ 60 เหรียญสหรัฐ และเศรษฐกิจจะต้องกลับมาฟื้นตัวจนทำให้การบริโภคยางทั่วโลกเพิ่มขึ้น