บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดให้การซื้อขายหลักทรัพย์

บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดให้การซื้อขายหลักทรัพย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน เป้าหมายในปีหน้าจะเปิดให้บริการด้านวาณิชธนกิจ

นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (LH Securities) เปิดเผยว่า การจดทะเบียนของทางบริษัท LH Securities ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มการเงินแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LH นั้นจะมีการเปิดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ปี 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 5 และได้รับใบอนุญาตจากทางกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และอนุภัณฑ์ ดังนี้ โดยทางด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ในปี 2558 ทางบริษัทจะเปิดให้บริการด้านวาณิชธนกิจโดยเฉพาะ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุนผ่านบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งจะมีการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!