“รฟท.”เปิดประมูลลานหาบเร่จตุจักร 240 แผง

“รฟท.”เปิดประมูลลานหาบเร่จตุจักร 240 แผง

“รฟท.”เปิดประมูลลานหาบเร่จตุจักร 240 แผง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แจงค่าเช่าให้ผู้ค้าต้นไม้ แผงสีเขียว แผงหนังสือจ่ายค่าเช่า วันนี้-29 มี.ค.

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม) เปิดเผยว่า หลังรฟม. รับมอบการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรจากกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 และ รฟท.ประกาศยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ค้าเดิมในตลาดนัดจตุจักร เป็นเวลา 2 เดือน

ซึ่งการรถไฟฯได้ตั้งคณะผู้บริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตลอดจนบริหารสัญญาและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา ขณะนี้การรถไฟฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ค้าต้นไม้ แผงค้าสีเขียว และแผงค้าหนังสือในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรไปชำระค่าเช่า และลงนามสัญญาเช่า ได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้-29 มีนาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สามารถติดต่อได้ที่ กองอำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร (บริเวณประตู 1)

โดย รฟท.กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆที่แผงค้าต้องชำระ แผงค้าต้นไม้ อัตราค่าเช่า/เดือน จำนวนทั้งสิ้น 900 บาท แผงค้าสีเขียว อัตราค่าเช่า/เดือน จำนวน 1,900 บาท และค่าบัตรชำระเงินธนาคาร(เก็บครั้งเดียว) จำนวน 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,910 บาท และ แผงค้าหนังสือ อัตราค่าเช่า/เดือน จำนวน 1,800 บาท ค่าภาษี/เดือน จำนวน 225 บาท ค่าบัตรชำระเงินธนาคาร(เก็บครั้งเดียว) จำนวน 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,035 บาท

ส่วนพื้นทีค้าขายเพิ่มเติมนั้น รฟท. จะเปิดให้มีการประมูลราคาพื้นที่ทำการค้าในลานผู้ค้าเร่ตลาดนัดจตุจักร ประจำเดือน เมษายนนี้ จำนวน 240 แผงค้า โดยผู้ที่กำหนดราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิทำการค้า กำหนดยื่นใบประมูลราคาในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเปิดใบประมูลราคาเวลา 09.45 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังที่ทำการชั่วคราวกองอำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิทำการค้าในลานผู้ค้าเร่ให้ทราบเพื่อชำระค่าเช่าและค่ารักษาความสะอาดต่อไป สอบถามรายละเอียดโทร. 02-272-4813 ในวันและเวลาราชการ

 

ขอบคุณข้อมูล ThaiPBS