ปตท.มอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปี57

ปตท.มอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปี57
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. มอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 57 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ด้านพลังงาน พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างอนาคต : Innovation Creates the Next” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ และรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.หรือเทียบเท่า) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนั้น ปตท. ยังได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) คัดเลือกหนึ่งในผลงานชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (The International Sustainable World Energy, Engineering and Environment Project Olympaid) หรือ I-SWEEEP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ปตท. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนพระบางวิทยา จ.นครสวรรค์ กับ โครงงาน “กระดาษซับน้ำมันทนไฟจากเส้นใยดอกธูปฤาษี” นับเป็นการสร้างโอกาสและต่อยอดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำผลงานไปเข้าร่วมแสดงและร่วมการแข่งขันในเวทีระดับสากล