สศอ. คาดจีดีพีอุตสาหกรรม ปีหน้า โต 2-3%

สศอ. คาดจีดีพีอุตสาหกรรม ปีหน้า โต 2-3%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. คาดจีดีพีอุตสาหกรรมปีหน้าโตร้อยละ 2-3 จับตากลุ่มสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2558 ว่า สศอ. ได้ประเมินอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในปีหน้า ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ แม้ในปีนี้ยอดการผลิตรถยนต์จะมีแนวโน้มติดลบกว่าร้อยละ 20 แต่เชื่อว่าในปีหน้าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต์ได้กลับสู่ภาวะปกติ จากการหมดโครงการรถยนต์คันแรก รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเริ่มดีขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า จะฟื้นตัวตามความต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของภาคอุตสาหกรรม (จีดีพีอุตสาหกรรม) ปีหน้า ขยายตัวประมาณร้อยละ 2-3 จากปีนี้ที่คาดว่าจะติดลบประมาณร้อยละ 1.5-2.5 ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) จะขยายตัวร้อยละ 3-4 จากปีนี้ที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ 4

อย่างไรก็ตาม นายอุดม กล่าวว่า ในปีหน้าจะต้องเฝ้าระวังอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เพราะขณะนี้ได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เป็นการขยายตัวในต่างประเทศแทน แต่นับว่ายังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะเชื่อว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังขยายตัวได้ดีในปีหน้า