ปตท.ร่วมมือมิตรผลเปิดจุดจ่ายE85ใหญ่สุดในอีสาน

ปตท.ร่วมมือมิตรผลเปิดจุดจ่ายE85ใหญ่สุดในอีสาน

ปตท.ร่วมมือมิตรผลเปิดจุดจ่ายE85ใหญ่สุดในอีสาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. ร่วมมือ มิตรผล เปิดจุดบริการจ่าย E85 ใหญ่สุดในอีสาน ลดอุบัติเหตุจากการขนส่ง เสริมใช้พลังงานทดแทน

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้ร่วมมือ กับ กลุ่มมิตรผล เปิดศูนย์กลางการผสมและจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ณ โรงงานผลิตเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จะเป็นการขยายตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ของ ปตท. ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือบางส่วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยลดปริมาณรถขนส่งเอทานอลจากโรงงานมายังส่วนกลางและการขนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ย้อนกลับไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ รวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง อีกทั้ง ยังช่วยลดมลพิษบนท้องถนน 

โดยระยะแรก ปตท. จะรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากคลังชัยภูมิ เพื่อจัดส่งไปยังคลังที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายน้ำมันสำหรับลูกค้า ปตท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมที่ ปตท. สามารถจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากคลังน้ำมันสระบุรี ได้เพียงแห่งเดียว รวมทั้งยังสามารถรองรับการขยายสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของ ปตท. ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของ ปตท. ได้ง่ายขึ้น