คมนาคมร่วมทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันทุจริต

คมนาคมร่วมทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันทุจริต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV ใหม่ รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ว่า กระทรวงคมนาคม และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จะร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงคุณธรรมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน และโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค-บางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าร่างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงปลาย ธ.ค. 2557 หรือ ต้น ม.ค. 2558 จากนั้น จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาร่วมกันในการนำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 ตั้งแต่ร่างทีโออาร์ จนสิ้นสุดโครงการ เข้าสู่ระบบ COST หรือ Construction Sector Transparency Initiative โดยจะนำโครงการดังกล่าวจัดทำเป็นโครงการนำร่อง ให้มีการเปิดเผยข้อมูล และสามารถชี้แจงกับประชาชนได้ รวมถึงการตรวจสอบการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสได้