สศอ.คาดโครงการลงทุนเริ่มก่อสร้างปลายปี58

สศอ.คาดโครงการลงทุนเริ่มก่อสร้างปลายปี58

สศอ.คาดโครงการลงทุนเริ่มก่อสร้างปลายปี58
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สศอ. มองโครงการลงทุนรัฐเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี 58 - ต้นปี 59 แนะทำความต้องการใช้เหล็กปีหน้าโตเล็กน้อย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ พบในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกส่วนใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งใช้น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมเล็กน้อย โดยในปี 2558 คาดว่าจะมีความต้องการใช้เหล็กประมาณ 17-17.4 ล้านตัน แบ่งเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศ 6.2 ล้านตัน ที่เหลือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งภาวะความต้องการใช้เหล็กค่อนข้างทรงตัวจากปีนี้ เนื่องจากมองว่าโครงการลงทุนภาครัฐจะสามารถดำเนินการก่อสร้างจะต้องใช้เวลา โดยคาคว่าจะเริ่มปลายปี 2558 ถึงต้นปี 59 ทำให้ความต้องการใช้ในประเทศปีหน้าคงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 3 เท่านั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook