เปิดขุมข่ายธุรกิจเสี่ยหมื่นล้าน นพพร ศุภพิพัฒน์

เปิดขุมข่ายธุรกิจเสี่ยหมื่นล้าน นพพร ศุภพิพัฒน์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดละเอียดขุมข่ายธุรกิจ 12 บริษัท"นพพร ศุภพิพัฒน์"หุ้นใหญ่ผลิตไฟฟ้าหมื่นล้าน มือจ้างอดีตคนสกุลอัครพงศ์ปรีชา พร้อมพวก อ้างเบื้องสูงเจรจาลดหนี้ 120 ล.เหลือ 20 ล.

ชื่อของ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ปรากฎเป็นข่าวดังขึ้นมาทันที เมื่อถูกเจ้าพนักงานสอบสวนระบุว่า เป็นผู้จ้างวานให้นายณัฐพล สุวดี (อัครพงศ์ปรีชา) นายณรงค์ สุวดี (อัครพงศ์ปรีชา) และพวก รวม 8 คน พา นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล ผู้เสียหายมาเจรจาตกลงให้ลดหนี้ให้กับตนเอง จากยอดหนี้ 120 ล้านบาท ให้เหลือเพียง 20 ล้านบาท โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินร้อยละ 10 ของยอดหนี้ที่ลดได้ ซึ่งในระหว่างการเจรจา มีการข่มขู่ผู้เสียหาย โดยการแอบอ้างเบื้องสูง

ล่าสุด  พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมายืนยันว่า "ตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาออกหมายจับนายนพพร ศุภพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง บริษัทผลิตไฟฟ้าพลังลมรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท ในฐานะผู้จ้างวานผู้ต้องหาคนอื่นๆ ให้ไปประนอมหนี้"

"ขบวนการนี้ได้รับการติดต่อจากนายนพพร ให้อุ้มนายบัณฑิตซึ่งเป็นเพื่อนกัน และเป็นลูกหนี้ 120 ล้านบาท เมื่อโดนทวงเงิน จึงให้ขบวนการนี้ไปขอลดหนี้เหลือ 20 ล้านบาท"

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจของ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง มานำเสนอดังนี้

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ทุนปัจจุบัน 1,088,373,000 บาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

นายนพพร ศุภพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รวมกับ นายธันว์ เหรียญสุวรรณ และนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์

รายชื่อกรรมการบริษัทฯประกอบไปด้วย

1 นายนพพร ศุภพิพัฒน์

2 นายธันว์ เหรียญสุวรรณ

3 รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

4 พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ)

5 นายอภิชาติ นารถศิลป์

6 นายเพียร์ ครอก เมลการ์ด

7 น.ส.อณิชา อาศิรอโณ

8 น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์

9 นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์

10 นายอมาน ลาคานี

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 25 ราย ประกอบไปด้วย

1.บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ถืออยู่ 66,441,468 หุ้น มูลค่า 349,168,707.50 บาท

2 บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ถืออยู่  18,657,106 หุ้น มูลค่า 113,064,347.50 บาท

3 นายประเดช กิตติอิสรานนท์  ถืออยู่  5,000,000 หุ้น มูลค่า 31,250,000 บาท

4 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ 4,210,526 หุ้น มูลค่า 42,105,260 บาท

5 นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ถืออยู่ 2,161,070 หุ้น มูลค่า 13,506,687.50 บาท

6 นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์  ถืออยู่  2,161,070 หุ้น มูลค่า  13,506,687.50 บาท

7 นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ถืออยู่ 2,161,070 หุ้น มูลค่า 13,506,687.50 บาท

8 นายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ ถืออยู่  850,000 หุ้น มูลค่า 8,500,000 บาท

9 นางสาวจารุวรรณ วงษ์มา ถืออยู่ 700,000 หุ้น มูลค่า 4,375,000 บาท

10 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถืออยู่ 507,000 หุ้น มูลค่า  5,070,000 บาท

11 นายชายกุลวานิช  ถืออยู่  300,000 หุ้น มูลค่า 1,875,000 บาท

12 นายวัชระ แก้วสว่าง ถืออยู่  255,000 หุ้น มูลค่า 2,550,000 บาท

13 นายศราวุธ อนรรฆธรรม ถืออยู่ 254,000  หุ้น มูลค่า 2,540,000 บาท

14 นางจรีพร อนันตประยูร ถืออยู่ 253,500 หุ้น มูลค่า 2,535,000.00 บาท

15 นายสมยศ อนันตประยูร ถืออยู่  253,500 หุ้น มูลค่า 2,535,000 บาท

16 นางสาวทวี ศรีอุทัย ถืออยู่  250,000 หุ้น มูลค่า  2,500,000 บาท

17 นาย สถาพร โพธิ์ทอง ถืออยู่  217,000  หุ้น มูลค่า 2,170,000 บาท

18 นายธันว์ เหรียญสุวรรณ ถืออยู่ 157,950 หุ้น มูลค่า 1,579,500 บาท

19 นายสถาพร โพธิ์ทอง ถืออยู่ 150,000 หุ้น มูลค่า  1,500,000 บาท

20 บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ 126,800 หุ้น มูลค่า 1,268,000 บาท

21 นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ ถืออยู่  76,200 หุ้น มูลค่า 762,000 บาท

22 นายวีราพัชร์ กิตติพิพัฒน์ภู ถืออยู่ 65,800 หุ้น มูลค่า 658,000 บาท

23 นางสาว วรลักณ์ กุศลเพิ่มพูล ถืออยู่ 45,630 หุ้น มูลค่า 456,300 บาท

24 นายวิชัย โอเจริญรัตน์ ถืออยู่ 25,300 หุ้น มูลค่า 253,000 บาท

25 นางสาวจิระวดี เตชะวาทิน ถืออยู่ 2,002 หุ้น มูลค่า 12,512.50 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระบุว่า มีรายได้จากการบริการ 63,205,447 บาท ขาดทุนสุทธิ 323,698,287 บาท สินทรัพย์ 1,874,139,739 บาท หนี้สิน 992,971,368 บาท  ขาดทุนสะสม 689,441,869 บาท

ส่วนบริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท  วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด แจ้งจดทะเบียน 18 เมษายน 2549 ทุนปัจจุบัน 132,500,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 24/38 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ปรากฎชื่อนาย นพพร ศุภพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว และถือหุ้นใหญ่สุด จำนวน 9,867,494 หุ้น มูลค่า  25,174,940 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 ระบุว่า มีรายได้รวม 93,748,531.79 บาท กำไรสุทธิ 46,734,342.31 บาท

จากการตรวจสอบยังพบว่า นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ยังปรากฎรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน จำนวน 10 แห่ง คือ 

- บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2552 ทุนปัจจุบัน 400 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 2,236,985 บาท

- บริษัท เค.อาร์. วัน จำกัด จดทะเบียน 22 กรกฎาคม 2552 ทุน 30,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายได้รวม 1,984 บาท ขาดทุนสุทธิ 469,527 บาท

- บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด จดทะเบียน 10 มิถุนายน 2552 ทุน 1,996,020,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุดบริษัท จูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ โคราช บี.วี. (เนเธอแลนด์)    และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายละ 39,920,400  หุ้น (20%)   นายนพพร ศุภพิพัฒน์ มีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า 1,235,408,881 บาท กำไรสุทธิ 611,935,292 บาท

- บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด จดทะเบียน 9 กุมภาพันธ์ 2553 ทุน 1,301,301,300 บาท ตั้งอยู่เลขที่  87 อาคารเอ็ม.ไทยทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 2,335,869 บาท

- บริษัท เซาท์ กฤษณา วินด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียน 20 เมษายน 2552 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ กำไรสุทธิ 8,767.94 บาท 

- บริษัท แบ๊คค่า โมเดล แมเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียน 11 ตุลาคม 2556 ทุน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 24 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจบริการจัดหานักแสดง นายแบบ นางแบบ โมเดลลิ่ง (ที่มิใช่กิจการจัดหางาน) นายนพพร ศุภพิพัฒน์  ถือหุ้นใหญ่สุด 49,998 หุ้น มูลค่า  2,499,900 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายได้ จากการบริการ 537,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 649,326.88 บาท

- บริษัท ร่มเกล้า วินด์ พาวเวอร์ จำกัด  จดทะเบียน 9 กุมภาพันธ์ 2553 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท 

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 720,679 บาท 

- บริษัท ร้อยเอ็ด วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จดทะเบียน 9 กุมภาพันธ์ 2553 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่  87 อาคารเอ็ม.ไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 408,664 บาท

- บริษัท อีสต์ ห้วยบง วินด์ จำกัด จดทะเบียน 8 กันยายน 2552 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 399,311 บาท

- บริษัท ไอส์แลนด์ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด จดทะเบียน 4 ธันวาคม 2555 ทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  นายตฤณ รุจิรวณิช ถือหุ้นใหญ่ สุด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 10 บาท

ล่าสุดนำส่งงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 14,824.41 บาท

ทั้งนี้ บริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ตั้งเดียวกัน คือ เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ปรากฎชื่อ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ขณะที่บริษัทหลายแห่งทำธุรกิจล่าสุด ไม่มีรายได้! 

ทุนจดทะเบียน 12 บริษัท 4,959,194,300 บาท

                                                                                           (ดูตารางประกอบ)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.isranews.org/