กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจของขวัญปีใหม่

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจของขวัญปีใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญช่วงก่อนปีใหม่ ป้องปรามการเอาเปรียบประชาชน

ในวันนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ จะลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้ากระเช้าของขวัญและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ย่านจังหวัดนนทบุรี อาทิ ห้างเซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาแคราย เพื่อป้องปรามการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ เนื่องจากสินค้ากระเช้าของขวัญเป็นที่นิยม จึงต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ทั้งปริมาณ ราคา และคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.