ผู้เชี่ยวชาญUSพอใจผลงานป้องปรามของไทย

ผู้เชี่ยวชาญUSพอใจผลงานป้องปรามของไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ พอใจผลการปฏิบัติงานป้องปรามของไทย หวังทำให้การจัดอันดับประเทศคู่ค้าดีขึ้น

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรณีความคืบหน้าสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของสหรัฐ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ จำนวน 2 คน มาปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย (ศูนย์ NICE)  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการป้องปราม รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาระบบงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ว่า ผลการปฏิบัติงานร่วมกันผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ มีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานป้องปรามของไทย หลังจากที่ได้มีการจัดกำลังออกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี มีผลการจับกุมรวม 64 คดี ผู้ต้องหา 14 คน ยึดของกลางได้ 10,236 ชิ้น

โดยเชื่อว่า จะทำให้สหรัฐฯ เข้าใจและเห็นภาพการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งความร่วมมือในครั้งนี้จะสะท้อนให้ทางสหรัฐอเมริกา ได้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไทย และส่งผลให้การจัดอันดับของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ มีแนวโน้มดีขึ้น