มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย2.9พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 12 ก.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ    สถาบัน                   2,578.56                3,647.30                -1,068.74      บัญชีบล.                3,125.60                3,607.37                -481.76    ต่างประเทศ           4,352.70                7,318.21                -2,965.51    ในประเทศ              18,144.91              13,628.90              4,516.01      มูลค่าการซื้อขายรวม 28,201.78 ล้านบาท  

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด