มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย303ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ    สถาบัน                   2,411.92                1,616.49                 795.43    บัญชีบล.                2,862.03                2,749.69                112.34    ต่างประเทศ           4,651.07                4,954.75                -303.67    ในประเทศ              10,709.88              11,313.98              -604.10      มูลค่าการซื้อขายรวม 20,634.90 ล้านบาท    

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด