สรท. เผยค่าเงินอ่อนช่วยหนุนส่งออก

สรท. เผยค่าเงินอ่อนช่วยหนุนส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ)เผยค่าเงินอ่อน ต้นทุนราคาน้ำมันลด ช่วยหนุนส่งออก แนะไทยพัฒนาเพิ่มขีดความสามาถแข่งขัน

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกในเชิงบวกในปี 2558 ได้เแก่ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในตลาดหลัก ทิศทางการค้าในประเทศกลุ่ม CLMMV ที่ขยายตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดนและผ่านแดนที่เติบโตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า

ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกในเชิงลบ จะเกิดจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรชะลอตัว ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคอีโบลา และขีดความสามารถการส่งออกของไทยที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยไทยมีมูลค่าการส่งออกเติบโตต่ำสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 ดังนั้น ไทยควรเร่งปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพของคน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!