ธนวรรธน์ชี้ไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแนะปฏิรูปการค้า

ธนวรรธน์ชี้ไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแนะปฏิรูปการค้า

ธนวรรธน์ชี้ไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแนะปฏิรูปการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เผย ไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แนะปฏิรูปการค้าลดความเหลื่อมล้ำ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ด้านการลงทุน อาจจะไม่มีการลงทุนในโครงการใด ๆ นอกจากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากมีการปฏิรูปทางการเมือง การค้าให้มีความเหมาะสมลดความเหลื่อมล้ำ เสถียรภาพทางการเมืองที่ดี การจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยว การลงทุนก็จะกลับสู่ปกติ เศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนโดยการส่งออก ท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชน ซึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ในปี 2558 คาดว่าจะโตในระดับ 4%