เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศประมูลขายหนี้เอ็นพีแอล

เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศประมูลขายหนี้เอ็นพีแอล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ ประกาศประมูลขายหนี้เอ็นพีแอลที่มีหลักประกัน ประเดิมลอตแรก ลูกหนี้ภาคตะวันออก

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศประมูลราคาขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีหลักประกัน โดยในกองแรกเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกันอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมียอดหนี้คงค้างประมาณ 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ วิธีการเสนอราคาประมูลดังกล่าว ผู้สนใจจะต้องซื้อหนี้ทั้งกลุ่ม ไม่สามารถแยกซื้อรายใดรายหนึ่งได้ รวมถึงจะต้องระบุราคาเสนอซื้อ สำหรับลูกหนี้แต่ละรายทุกรายที่อยู่ในกลุ่มที่เสนอซื้อด้วย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาเข้าประมูลครั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกอบการประมูลและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ธนาคาร SME BANK TOWER ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2265-4923