สนพ.ศึกษาพลังงานชีวมวลแทนLPGในอุตฯเซรามิก

สนพ.ศึกษาพลังงานชีวมวลแทนLPGในอุตฯเซรามิก

สนพ.ศึกษาพลังงานชีวมวลแทนLPGในอุตฯเซรามิก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สนพ. จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาระบบพลังงานชีวมวลใช้แทนแก๊ส LPG ในอุตสาหกรรมเซรามิก พร้อมช่วยเงินทุนร้อยละ 35

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาก๊าซแอลพีจี ว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศึกษาและวิจัยถึงการเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงจากแอลพีจี เป็นพลังงานชีวมวลในอุตสาหกรรมเซรามิก พื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งเบื้องต้นประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องของเงินทุน โดยหลังจากนี้ จะมีการนำผลวิจัยเสนอเข้าที่ประชุมกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินทุนให้กับประกอบการในสัดส่วนร้อยละ 35 ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งไม่คุ้มในการเปลี่ยนเตาเผาทั้งระบบ อาจมีการพิจารณาตั้งเตาสำหรับชุมชนและต่อท่อแก๊สสังเคระห์ชีวมวลไปยังผู้ประกอบการแต่ละรายแทนซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในปีหน้า จากนั้นจะส่งเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศถึงปีละกว่า 20,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมา ธุรกิจเซรามิกต้องเผชิญภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนแอลพีจี ในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 60 และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการเสียเปรียบในการแข่งขัน กับคู่แข่งในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook