รมว.คลังเป็นปธ.มอบรางวัลSet Awards2014

รมว.คลังเป็นปธ.มอบรางวัลSet Awards2014
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล Set Awards 2014 มีบริษัทหลักทรัพย์ ได้รับรางวัลกว่า 43 บริษัท

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในการการมอบรางวัล Set Awards ประจำปี 2557 โดยนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ปี 2557 (Best CEO Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมของตลาด mai ขณะที่ 3 บริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อเนื่อง 7 ปี ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตเลียม ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย โดยการมอบรางวัลในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 43 บริษัท จาก 51 รางวัล และมีบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Award of Honor หรือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ที่มอบให้กับผู้ที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 19 รางวัล