อนุ กมธ.เศรษฐกิจชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาภายใน

อนุ กมธ.เศรษฐกิจชี้ต้องเร่งแก้ปัญหาภายใน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ มองเรื่องที่ต้องแก้ไขคือปัญหาภายใน หนี้ครัวเรือน

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่น ๆ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะมี 2 คณะทำงาน โดยแบ่งเป็น กลุ่มการเงิน การคลัง ตลาดทุน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกลุ่มเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประชุมแล้ว 2-3 ครั้ง โดยมีวาระการวางเป้าหมายอีก 20 ปีข้างหน้า การแก้ไขกฎหมาย การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การดูแลความมั่นคงให้อยู่อย่างถาวร สิ่งแวดล้อม กินดี การมีธรรมาภิบาล ในการบริหารประเทศ

ทั้งนี้ เรื่องที่ส่วนตัวมองว่าควรต้องดำเนินการแก้ไข ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันพบว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง