เวนคืนเพิ่ม 800 ไร่ ผุดทางคู่ 5 สาย เชื่อม 10 จังหวัด

เวนคืนเพิ่ม 800 ไร่ ผุดทางคู่ 5 สาย เชื่อม 10 จังหวัด
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ร่วม 5 ปี หลัง "ครม.-คณะรัฐมนตรี" ประทับตราเป็นโครงการระยะเร่งด่วนจะก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2552 ล่าสุดรถไฟทางคู่ราง 1 เมตร 5 สาย รวม 797 กม. 130 สถานี เงินลงทุน 118,035 ล้านบาท ทาง "รัฐบาลประยุทธ์" ไฟเขียว พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ให้ "ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย" เวนคืนเพิ่มเติม รองรับกับการปรับรัศมีโค้งและสร้างสะพานข้ามจุดตัดกระจายอยู่ในแนวเส้นทาง ซึ่งบริเวณที่ออก พ.ร.ฎ.นี้จะเป็นจุดที่อยู่นอกเหนือจากแนวเขตทางรถไฟเดิม

ทั้ง 5 สายมีเวนคืนที่ดิน 815 ไร่ วงเงิน 1,199 ล้านบาท จะเริ่มเวนคืนประมูลก่อสร้างปีหน้าและแล้วเสร็จปี 2561 ประกอบด้วย 1.ลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 กม. 24,842 ล้านบาท 2.มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 132 กม. 29,855 ล้านบาท 3.ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 187 กม. 26,007 ล้านบาท 4.นครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน 169 กม. 20,038 ล้านบาท และ 5.ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 167 กม. 17,293 ล้านบาท

รื้อแนวช่วงลพบุรีเพิ่ม 30 กม.

สาย "ลพบุรี-ปากน้ำโพ" เวนคืน 371 ไร่ วงเงิน 78 ล้านบาท พื้นที่จังหวัดลพบุรี เพราะจะเบี่ยงแนวไปถนนเลี่ยงเมือง 30 กม. เพื่อเลี่ยงพื้นที่โบราณสถานในเมือง และเวนคืนพื้นที่บางส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มี 29 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านกลับ จากนั้นจะเป็นจุดที่ตั้งสถานีใหม่อยู่บริเวณชุมชนจุดตัดแม่น้ำลพบุรี และสถานีท่าวุ้ง แล้วมาบรรจบแแนวรถไฟเดิมที่สถานีโคกกระเทียม หนองเต่า หนองทรายขาว บ้านหมี่ ห้วยแก้ว ไผ่ใหญ่ โรงเรียนจันเสน จันเสน บ้านกกกว้าว ช่องแค ทะเลหว้า โพนทอง บ้านตาคลี คงมะกุ หัวหวาย หนองโพ หัวงิ้ว บ้านหนองหมู เนินมะกอก ทุ่งน้ำซึม เขาทอง นครสวรรค์ (สถานีย่านกองเก็บตู้สินค้า) และปากน้ำโพ

อีสานเวนคืน 3 จังหวัด 216 ไร่

สายอีสานเวนคืน 3 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น รวม 216 ไร่ วงเงิน 56 ล้านบาท เริ่มจาก "มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ" 203 ไร่ ในพื้นที่สระบุรี และนครราชสีมา มี 24 สถานี เริ่มจากสถานีมาบกะเบา ผาเสด็จ หินลับ มวกเหล็ก กลางดง ปางอโศก บันไดม้า ปากช่อง ซับม่วง จันทึก คลองขนานจิตร คลองไผ่ ลาดบัวขาว บ้านใหม่สำโรง หนองน้ำขุ่น สีคิ้ว โคกสะอาด สูงเนิน กุดจิก (สถานีย่านกองเก็บตู้สินค้า) โคกกรวด ภูเขาลาด นครราชสีมา ชุมทางถนนจิระ และมวกเหล็กใหม่ จะเป็นสถานีย่านกองเก็บตู้สินค้าด้วย

ส่วนสาย "ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น" เวนคืนที่ดิน 13 ไร่ พื้นที่นครราชสีมา และขอนแก่น 609 ล้านบาท (รวมค่ารื้อย้ายผู้บุกรุก) มี 26 สถานี มีสถานีจิระ บ้านเกาะ บ้านกระโดน บ้านหนองกันงา หนองแมว โนนสูง บ้านพงพลอง บ้านมะค่า เนินถั่วแปป พลสงคราม บ้านดอนใหญ่ เมืองคง บ้านไร่ โนนทองหลาง ห้วยระหัด ชุมทางบัวใหญ่ เนินสวัสดิ์ หนองบัวลาย ศาลาดิน หนองมะเขือ เมืองพล บ้านหัน บ้านไผ่ บ้านแฮด หนองเม็ก ท่าพระ และขอนแก่น

ประจวบฯ-ชุมพรเวนคืน 204 ไร่

ด้านสายใต้มีเวนคืน 4 จังหวัด สาย "นครปฐม-หัวหิน" มีจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 24 ไร่ วงเงิน 338 ล้านบาท (รวมรื้อย้ายผู้บุกรุก)อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี มี 31 สถานี ได้แก่ สถานีนครปฐม พระราชวังสนามจันทร์ โพรงมะเดื่อ คลองบางตาล ชุมทางหนองปลาดุก บ้านโป่ง นครชุมน์ คลองตาคต โพธาราม เจ็ดเสมียน บ้านกล้วย สะพานราชบุรี ราชบุรี บ้านคูบัว บ่อตะคร้อ บ้านป่าไก่ ปากท่อ ห้วยโรง บางเค็ม เขาย้อย หนองปลาไหล บางจาก เพชรบุรี เขาทโมน หนองไม้เหลือง หนองจอก หนองศาลา บ้านชะอำ ห้วยทรายเหนือ ห้วยทรายใต้ และหัวหิน

สาย "ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร" เวนคืน 2 จังหวัด 204 ไร่ มี 20 สถานี ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ หว้ากอ วังด้วน ห้วยยาง ทับสะแก โคกตาหอม บ้านกรูด นาผักขวงบางสะพานใหญ่ ชะม่วง บางสะพานน้อย ห้วยสัก เขาไชยราช มาบอำมฤต คลองวังช้าง ปะทิว บ้านคอกม้า สะพลี นาชะอัง และชุมพร