กระทรวงอุตฯหนุนปลูกพืชเกษตรผลิตพลาสติก

กระทรวงอุตฯหนุนปลูกพืชเกษตรผลิตพลาสติก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งสนับสนุนปลูกพืชเกษตรเพื่อผลิตพลาสติก เร่งวางแนวทางสิทธิประโยชน์ ดึงนักลงทุน

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนการปลูกพืชการเกษตรที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลาสติกได้ โดยเฉพาะอ้อยและมันสำปะหลังที่มีจำนวนมากในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไทยยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิต ซึ่งแนวทางการสนับสนุนเบื้องต้น จำเป็นต้องวางมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด อยู่ระหว่างการเจรจา โดยคาดว่า หากประสบความสำเร็จ จะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก แตะระดับ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี