ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯวิเคราะห์แนวโน้มรับการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯวิเคราะห์แนวโน้มรับการเปลี่ยนแปลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา Real Estate Megatrends วิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ในอนาคตภาคอสังหาริมทรัพย์ รับการเปลี่ยนแปลง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา Real Estate Megatrends เพื่อวิเคราะห์แนวโน้วใหญ่ในอนาคตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลายประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนสภาพสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วเป็นแนวโน้มสำคัญของประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งในแง่สังคม การปกครอง และเศรษฐกิจการเมืองได้จากการขยายตัวที่รวดเร็ว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาด้านการขนส่งมวลชนและโครงข่ายการคมนาคมรวมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มใหญ่ในอนาคตอาจจะเป็นผลสืบเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมช่วยให้เกิดการขยายเขตเมือง การสร้างอาคารสูงก่อให้เกิดพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง ดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!