ธ.ก.ส.คว้ารางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ธ.ก.ส.คว้ารางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557 แบ่งเป็น 9 ประเภท

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 9 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ได้แก่ การประปานครหลวง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ระดับดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และ รางวัลพิเศษ (รางวัลแห่งความภูมิใจ) ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2257 ในปีนี้ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล