กสทช.เตรียมสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล

กสทช.เตรียมสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. เตรียมจัดอบรมสร้างความเข้าใจสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลทีวีของประเทศไทย

สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า กสทช. ได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เตรียมความพร้อมในการจัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NBTC/ITU National Seminar on Thailand Digital Terrestrial TV Broadcasting Roll Out" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กสทช. จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลทีวีในครั้งนี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!