ปตท.-บางจากลดราคาเบนซินแก็สโซฮฮล30สต.

ปตท.-บางจากลดราคาเบนซินแก็สโซฮฮล30สต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกเบนซิน แก็สโซฮฮล 30 สต.ต่อลิตร เว้น E85 - ดีเซล คงเดิม โดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 และดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 25 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท. และบางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ลิตรละ 41.36 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 34.30 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 32.28 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ 30.98 บาท E85 อยู่ที่ลิตรละ 22.88 บาท และดีเซลหมุนเร็ว อยู่ที่ลิตรละ 29.39 บาท