หอการค้าเล็งชงสมุดปกขาวให้รัฐบาล

หอการค้าเล็งชงสมุดปกขาวให้รัฐบาล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระดมสมองสรุปสมุดปกขาว เตรียมชงรัฐบาล เน้นเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันธุรกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลสรุปการสัมมนาเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย ภายในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงราย ว่า จากการแบ่งกลุ่มสมาชิกหอการค้าไทยออกเป็น 3กลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มโอกาสของอาเซียน กลุ่มนวัตกรรมทางการค้า และกลุ่มความเป็นเลิศทางการผลิต ซึ่งเห็นว่าสิ่งที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เสนอแนะวิธีการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ในขณะนี้การท่องเที่ยวถือเป็นจุดสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ ทุกจังหวัดควรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาประเทศมากขึ้น

โดยข้อสรุปได้เตรียมรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่ง หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นตัวเเทนรัฐบาลรับสมุดปกขาวจากภาคเอกชนในวันนี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!