วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์เริ่มซื้อขายตลท.24พย.

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์เริ่มซื้อขายตลท.24พย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์' พร้อมซื้อขายในตลท. 24 พ.ย.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,538 ล้านบาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดย VPO ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ มีโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2 แห่งที่ จ.ชุมพร กำลังการผลิตรวม 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง และลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ำมัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล และธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ นอกจากนี้ VPO ยังเป็นเป็น 1 ใน 3 อันดับต้นของผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มของประเทศไทย และสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ด้วยช่องทางของตนเอง

VPO มีทุนชำระแล้ว 940 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 800 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นจำนวน 236 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท เมื่อวันที่ 14 และ 17-18 พ.ย. 57 มีมูลค่าระดมทุน 378 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,538 ล้านบาท โดยมีบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน ตลท. ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง โดยจะนำเงินระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!