มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ1.1พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                  974.47                     1,721.23                   -746.76 บัญชีบล.               2,060.65                  2,681.44                  -620.79 ต่างประเทศ           5,973.34                  4,847.32                  1,126.02 ในประเทศ            9,746.25                  9,504.73                   241.53   มูลค่าการซื้อขายรวม 18,754.72 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!