กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (ขวา) มอบเงินสนับสนุนโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้   โดยมีพลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 (ที่ 2 จากขวา) และ ภญ.ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 จะดำเนินการจัดส่งตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนใน  3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

กรุงศรี คอนซูมเมอร์  มุ่งมั่นในการปลูกฝังพนักงานให้รับผิดชอบช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ  โดยยึดถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัท ซึ่งเงินที่ร่วมสนับสนุนตู้ยาในครั้งนี้มาจากการร่วมบริจาคของพนักงานจำนวน 100,000 บาทและบริษัทบริจาคสมทบในจำนวนที่เท่ากัน