สตง.เอาจริง!ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตกร

สตง.เอาจริง!ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สตง. เตรียมปูพรมลงพื้นที่ ตรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรสัปดาห์หน้า เพื่อจ่ายเงินข้าวถูกต้อง เชื่อไม่ทำให้จ่ายเงินช้า

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เปิดเผยว่า ทาง สตง. จะดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15,000 บาทต่อครัวเรือนถูกต้องมากที่สุด หลังจากฐานข้อมูลเดิมพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเกินจริง โดยทาง สตง. จะร่วมกับดีเอสไอ และ ป.ป.ท. ลงพื้นที่จริงในสัปดาห์หน้า และหากพบมีการจงใจกระทำความผิดจะส่งต่อให้ทาง ป.ป.ช. และ ปปง. เข้าไปขยายผลดำเนินการเอาผิด โดยทาง สตง. จะรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัด และหากพื้นที่ใดมีการจ่ายเงินแล้วแต่ข้อมูลไม่เป็นความจริง ก็จะต้องแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นการป้องปราม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการในส่วนของเกษตรชนิดอื่น ๆ ด้วย คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบจำนวน 1 เดือน และยืนยันจะไม่ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาล่าช้า