รัฐบาลกำหนดพื้นที่เขตศก.พิเศษใน5จังหวัด

รัฐบาลกำหนดพื้นที่เขตศก.พิเศษใน5จังหวัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัด ครอบคลุม 36 ตำบล เริ่มนำร่อง ด่านแม่สอด และด่านสะเดา หนุนการค้าการลงทุน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ว่า ที่ประชุมได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ตราด และ จ.สงขลา รวม 36 ตำบล 10 อำเภอ โดยจะมีการมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้สำรวจพื้นที่และจัดสรรพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2558 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะสนับสนุนธุรกิจประเภทใดบ้าง ส่วนธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะได้รีบลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมจัดหาแหล่งเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมจะจัดทำศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ส่วนพื้นที่นำร่อง คือ ด่านแม่สอด จ.ตาก และ ด่านสะเดา จ.สงขลา