กบง.จี้ลดเบนซินโซฮอล์-ขึ้นLPGครัวเรือนขนส่ง

กบง.จี้ลดเบนซินโซฮอล์-ขึ้นLPGครัวเรือนขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติ กบง. ให้ผู้ค้าลดน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 60 สต. ขณะพรุ่งนี้ขึ้น LPG ครัวเรือน และภาคขนส่ง อีก 50 สต.

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กล่าวว่า ที่ประชุม กบง. วันนี้ (17 พ.ย.) พิจารณาสถานการณ์ราคาขายปลีกในประเทศทั้งกลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยในกลุ่มน้ำมันนั้น ขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ราคาขายปลีกภายในประเทศปรับตัวสะท้อนกลไกตลาด จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้พิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภค โดยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 0.60 บาท ยกเว้น E85 ส่วน น้ำมันดีเซล กบง. มีมติให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม 0.60 บาท/ลิตร ซึ่งไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกแต่อย่างใด โดยราคาขายปลีกจะอยู่ที่ 29.39 บาท/ลิตร

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังให้ลดการอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน และภาคขนส่งลง 0.4673 บาท/กก. เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และขนส่งเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/กก. ขยับจากราคา 22.63 บาท/กก. เป็น 23.13 บาท/กก. มีผลตั้งแต่ 18 พ.ย.เป็นต้นไป