คลังหารือสบน.ออกพันธบัตรจ่ายดบ.จำนำข้าว

คลังหารือสบน.ออกพันธบัตรจ่ายดบ.จำนำข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือร่วม สบน. ออกพันธบัตรระยะ 3, 5, 7 และ 10 ปี ชำระดอกเบี้ยหนี้ในโครงการรับจำนำข้าว

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแผนปรับโครงสร้างหนี้จากโครงการรับจำนำข้าว ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เกี่ยวกับการออกพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการชำระหนี้ของรัฐบาลและความพร้อมของตลาดในการรองรับปริมาณพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้น

โดยการออกพันธบัตรจะไม่เน้นการออกพันธบัตรในระยะยาว 30 ปี เบื้องต้นอาจพิจารณารูปแบบการออกพันธบัตรในหลายช่วงอายุ เช่น 3, 5, 7 และ 10 ปี  โดยจะทยอยออกพันธบัตรเพื่อเป็นการชำระดอกเบี้ยในโครงการรับจำนำข้าวก่อน  

ทั้งนี้ นายสมหมาย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาการขาดดุลแต่อย่างใด เนื่องจากหนี้สาธารณะของไทยยังอยู่ในระดับต่ำที่ ร้อยละ 46.6 ดังนั้นยังสามารถดำเนินงบประมาณขาดดุลต่อไปได้ภายหลัง 2-3 ปี เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากในส่วนของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงงบสำหรับการพัฒนาด้านสังคม อาทิ ด้านสาธารณสุข