พลังงานให้ผู้ผลิตโซล่าร์ฟาร์มยืนยันสิทธิ์28พ.ย.

พลังงานให้ผู้ผลิตโซล่าร์ฟาร์มยืนยันสิทธิ์28พ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน เผย ให้ผู้ผลิตโซล่าร์ฟาร์มยืนยันสิทธิ์ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ ธ.ค. 58 ภายใน 28 พ.ย. นี้

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยหลังการชี้แจงและเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ว่า พพ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (โซล่าร์ฟาร์ม) จำนวน 178 รายกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1,073 เมกะวัตต์ ยืนยันสิทธิ์การรับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed in Tariff (FiT) ในอัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี ภายใน 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบต่อไป โดยมติ กพช. ช่วงสงหาคม 2557 ให้เปิดรับซื้อไฟจากโซล่าร์ฟาร์มอีก 576 เมกะวัตต์ เพื่อให้เต็มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2,000 เมกะวัตต์ โดยปรับจากระบบรับไฟฟ้าส่วนเพิ่ม หรือ Adder เป็น FiT ต่อมาที่ประชุม กพช. เมื่อ 22 ตุลาคม 57 กำหนดให้เพิ่มการรับซื้อไฟจากโซล่าร์ฟาร์มเดิม 576 เมกะวัตต์ เพิ่มอีก 800 เมกะวัตต์ ซึ่งก็จะคัดจากที่เสนอมาซึ่งกำหนดให้อยู่ในสถานที่เดิมและให้ตกลงได้ภายในสิ้นปี 57 หากไม่ได้ก็ถือเป็นอันยุติและต้องจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้าระบบภายในธันวาคม 58 ทาง พพ. จึงต้องมาเปิดให้เอกชนยืนยันสิทธิ์ที่เคยขอไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการอนุมัติ  

ทั้งนี้ ผลดังกล่าวจะทำให้การรับซื้อไฟจากโซล่าร์ฟาร์มรวมเป็น 2,800 เมกะวัตต์ โซล่าร์รูฟท็อบ 200 เมกะวัตต์ และโซล่าร์ราชการและสหกรณ์การเกษตรอีก 800 เมกะวัตต์รวมเป็น 3,800 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปี58-79) ที่กำลังปรับใหม่จะต้องมาพิจารณาว่าจะรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องคำนึงถึงค่าไฟ ระบบสายส่ง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!