ก.แรงงานพร้อมทบทวนบันทึกความเข้าใจไทย-ลาว

ก.แรงงานพร้อมทบทวนบันทึกความเข้าใจไทย-ลาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน พร้อมทบทวนบันทึกความเข้าใจไทย-ลาว ด้านการจ้างแรงงาน อนาคตจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐ พร้อมลงนามปลายปี 58

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงการทบทวนปรับปรุงการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ปี 2545 ขึ้นใหม่ และเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการพิสูจน์สัญชาติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน จะมีการทบทวนการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งใส่เนื้อหาในอนาคตการส่งแรงงานจะทำแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G และกำหนดระยะเวลาในทุกๆ 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามได้ไม่เกินเดือนตุลาคม 2558 สำหรับเรื่องที่ทางการลาวเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการพิสูจน์สัญชาติ กระทรวงแรงงาน พร้อมให้ความร่วมมือ เบื้องต้น จะดำเนินการในจังหวัดที่มีแรงงานลาวทำงานอยู่เป็นจำนวนมากก่อนเป็นอันดับแรก