มูลค่าการซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ1.6พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2554 หน่วย: ล้านบาท นักลงทุน     ซื้อ         ขาย         สุทธิ สถาบัน     5,815.21      2,604.32      3,210.89    บัญชีบล.     7,260.07      4,411.86      2,848.21    ต่างประเทศ     7,262.31      5,575.04      1,687.28    ในประเทศ     17,140.36      24,886.73      -7,746.37    มูลค่าการซื้อขายรวม 37,477.95 ล้านบาท   

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด